ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 51420, Fide: 42102022

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι