ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 51439, Fide: 42101794

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 870 0
2020B 870 0
2020A 870 5
2019B - 3
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -