ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 51439 | Fide: 42101794 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 878 0
2023B 878 0
2023Α 878 0
2022B 878 0
2022A 878 1
2021B 869 2
2021A 870 0
2020B 870 0
2020A 870 5
2019B - 3
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -