ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 06/1998, ΕΣΟ: 51546 | Fide: 42101115 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1157 0
2022A 1157 0
2021B 1157 0
2021A 1157 0
2020B 1157 0
2020A 1157 2
2019B 1210 0
2019A 1210 10
2018B - 3
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι