ΧΗΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Η/Γ: 07/1985, ΕΣΟ: 51547 | Fide: 25873822 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 991 0
2023Α 991 0
2022B 991 0
2022A 991 0
2021B 991 0
2021A 991 0
2020B 991 0
2020A 991 0
2019B 991 0
2019A 991 2
2018B 979 6
2018A - 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι