ΦΑΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 51563, Fide: 42105803

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -