ΦΑΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 51563 | Fide: 42105803 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 4
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -