ΜΠΟΥΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 11/1965, ΕΣΟ: 51567, Fide: 42105242

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1039 8
2020A 1074 25
2019B 1201 20
2019A 1155 22
2018B 1125 0
2018A 1125 6
Παλαιότερα -