ΜΠΟΥΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 11/1965, ΕΣΟ: 51567 | Fide: 42105242 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1055 30
2023Α 1150 17
2022B 1111 19
2022A 1007 14
2021B 1058 32
2021A 1039 0
2020B 1039 8
2020A 1074 25
2019B 1201 20
2019A 1155 22
2018B 1125 0
2018A 1125 6
Παλαιότερα -