ΨΑΡΟΥ ΛΕΓΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 51570, Fide: 25899970

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -