ΨΑΡΟΥ ΛΕΓΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 51570 | Fide: 25899970

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -