ΛΕΟΝΤΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 51599 | Fide: 42101522 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1108 0
2023B 1108 0
2023Α 1108 3
2022B 1106 0
2022A 1106 2
2021B 1072 0
2021A 1072 0
2020B 1072 0
2020A 1072 6
2019B 1079 8
2019A 1082 15
2018B - 3
2018A - 3
Παλαιότερα -