ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 51643, Fide: 42106605

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 904 4
2021A 880 0
2020B 880 0
2020A 880 0
2019B 880 11
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
Παλαιότερα -