ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 51643 | Fide: 42106605 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 904 0
2023B 904 0
2023Α 904 0
2022B 904 0
2022A 904 0
2021B 904 4
2021A 880 0
2020B 880 0
2020A 880 0
2019B 880 11
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
Παλαιότερα -