ΣΠΙΘΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 51647 | Fide: 42112427 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 940 1
2022A 960 2
2021B 934 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -