ΣΠΙΘΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 51647 | Fide: 42112427 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 950 3
2023B 937 0
2023Α 937 1
2022B 940 1
2022A 960 2
2021B 934 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -