ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 51668 | Fide: 42102430 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1289 4
2023B 1306 9
2023Α 1369 10
2022B 1250 6
2022A 1244 19
2021B 961 2
2021A 981 0
2020B 981 5
2020A 973 12
2019B 830 5
2019A 830 11
2018B - 4
2018A - 1
Παλαιότερα -