ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 51672, Fide: 42113563

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -