ΛΙΟΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ

Η/Γ: 03/2005, ΕΣΟ: 51722 | Fide: 42108918 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 1
2018A - 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι