ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 51760 | Fide: 42101441

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι