ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 51768, Fide: 42111129

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1079 12
2021A 891 0
2020B 891 8
2020A 891 6
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -