ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 51768 | Fide: 42111129 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1614 22
2023B 1507 13
2023Α 1436 18
2022B 1343 28
2022A 1118 5
2021B 1079 12
2021A 891 0
2020B 891 8
2020A 891 6
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -