ΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 51769, Fide: 42113571

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 882 3
2021A 830 0
2020B 830 8
2020A - 4
2019B - 4
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 0
Παλαιότερα -