ΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 51769 | Fide: 42113571 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1063 0
2023Α 1063 2
2022B 1096 5
2022A 1108 24
2021B 882 3
2021A 830 0
2020B 830 8
2020A - 4
2019B - 4
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 0
Παλαιότερα -