ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 51773 | Fide: 42106672 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1637 11
2023B 1605 30
2023Α 1531 8
2022B 1434 27
2022A 1412 20
2021B 1373 45
2021A 1239 0
2020B 1239 17
2020A 1121 11
2019B 1219 25
2019A 1019 21
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -