ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 51780 | Fide: 25877836 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 3
2022A - 3
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -