ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/2004, ΕΣΟ: 51794, Fide: 42115175

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 921 0
2020B 921 0
2020A 921 6
2019B 961 0
2019A 961 6
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι