ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 51817 | Fide: 25893122 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 850 0
2022A 850 0
2021B 850 0
2021A 850 0
2020B 850 0
2020A 850 3
2019B 830 0
2019A 830 5
2018B 830 0
2018A 830 8
Παλαιότερα -