ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 51817, Fide: 25893122

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 850 0
2020B 850 0
2020A 850 3
2019B 830 0
2019A 830 5
2018B 830 0
2018A 830 8
Παλαιότερα -