ΝΕΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Η/Γ: 04/1970, ΕΣΟ: 51818 | Fide: 42115140

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1129 4
2021A 1087 0
2020B 1087 0
2020A 1087 9
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι