ΝΕΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Η/Γ: 04/1970, ΕΣΟ: 51818 | Fide: 42115140 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1193 36
2023Α 1019 23
2022B 968 16
2022A 1062 8
2021B 1129 4
2021A 1087 0
2020B 1087 0
2020A 1087 9
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι