ΟΤΑΚΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΝΕΙΑΣ ΓΙΟΥΤΑΡΟ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 51846 | Fide: 25897756 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 993 0
2023B 993 0
2023Α 993 0
2022B 993 6
2022A 986 1
2021B 930 0
2021A 930 0
2020B 930 0
2020A 930 9
2019B 904 5
2019A 882 10
2018B 853 10
2018A - 3
Παλαιότερα -

Σύλλογοι