ΚΟΠΑΚΑΚΗΣ-ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 51849, Fide: 25886835

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι