ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 51851, Fide: 42119103

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -