ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 01/1970, ΕΣΟ: 51858 | Fide: 42102227

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1001 0
2021B 1001 0
2021A 1001 0
2020B 1001 0
2020A 1001 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -