ΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 51883, Fide: 42118174

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 977 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 1
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -