ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΧΑΛΑΣ ΟΡΦΕΑΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 51900 | Fide: 42108837

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι