ΒΑΚΑΛΗ ΕΛΛΗ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 51935 | Fide: 25882309 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1242 26
2023Α 1299 21
2022B 1217 8
2022A 1071 11
2021B 1043 18
2021A 907 0
2020B 907 6
2020A 874 1
2019B 849 10
2019A 850 4
2018B 830 7
2018A - 0
Παλαιότερα -