ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΤΑΜΑΡΑ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 51942, Fide: 42112311

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -