ΚΑΖΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ

Η/Γ: 01/2013, ΕΣΟ: 51944, Fide: 42112648

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 910 0
2020B 910 8
2020A 887 0
2019B 857 7
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -