ΚΑΖΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ

Η/Γ: 01/2013, ΕΣΟ: 51944 | Fide: 42112648 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 974 12
2023Α 987 15
2022B 920 12
2022A 835 5
2021B 856 17
2021A 910 0
2020B 910 8
2020A 887 0
2019B 857 7
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -