ΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2012, ΕΣΟ: 51946 | Fide: 42105951 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1141 18
2023Α 1107 19
2022B 1032 1
2022A 1023 16
2021B 867 5
2021A 883 0
2020B 883 0
2020A 883 0
2019B 853 0
2019A 853 1
2018B 830 7
2018A - 0
Παλαιότερα -