ΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2012, ΕΣΟ: 51946, Fide: 42105951

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 883 0
2020B 883 0
2020A 883 0
2019B 853 0
2019A 853 1
2018B 830 7
2018A - 0
Παλαιότερα -