ΔΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 51961 | Fide: 42104564 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1354 43
2023B 1342 30
2023Α 1337 31
2022B 1196 15
2022A 1244 23
2021B 1264 31
2021A 1004 0
2020B 1004 18
2020A 933 11
2019B 873 35
2019A 1037 14
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -