ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 51964 | Fide: 42104904 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1435 16
2023Α 1431 17
2022B 1426 17
2022A 1431 18
2021B 1337 22
2021A 989 0
2020B 989 9
2020A 854 5
2019B 864 10
2019A 854 6
2018B 849 0
2018A 849 12
Παλαιότερα -