ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Η/Γ: 08/2005, ΕΣΟ: 52011 | Fide: 42104335 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1419 17
2023Α 1345 20
2022B 1215 6
2022A 1206 5
2021B 1222 3
2021A 1226 0
2020B 1226 0
2020A 1226 8
2019B 1287 8
2019A 1211 9
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -