ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Η/Γ: 08/2005, ΕΣΟ: 52011, Fide: 42104335

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1226 0
2020A 1226 8
2019B 1287 8
2019A 1211 9
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -