ΧΑΣΑΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΝΒΕΡ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 52038 | Fide: 42105056 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 904 0
2023Α 904 0
2022B 904 0
2022A 904 0
2021B 904 0
2021A 904 0
2020B 904 0
2020A 904 0
2019B 904 4
2019A 981 7
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι