ΖΕΡΔΙΛΑ-ΧΕΡΕΡΑ ΚΑΡΜΕΝ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 52094, Fide: 25869507

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -