ΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 52100 | Fide: 25885316 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1054 0
2023Α 1054 0
2022B 1054 0
2022A 1054 0
2021B 1054 0
2021A 1054 0
2020B 1054 1
2020A 1043 0
2019B 1043 10
2019A 1050 9
2018B 1001 17
2018A - 0
Παλαιότερα -