ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/2012, ΕΣΟ: 52127, Fide: 42104700

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 830 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -