ΣΟΥΚΑΡΙΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 52161, Fide: 42104343

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 11
2020A 830 18
2019B 830 18
2019A 832 10
2018B 923 6
2018A - 0
Παλαιότερα -