ΚΟΝΤΖΙΛΙΔΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 52166, Fide: 42104980

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι