ΤΕΠΕΤΖΙΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 52169, Fide: 25879960

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -