ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 52189 | Fide: 42106761 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1445 9
2023Α 1397 8
2022B 1307 10
2022A 1245 12
2021B 1239 8
2021A 1294 0
2020B 1294 5
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -