ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 52192, Fide: 42124310

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -