ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 52209, Fide: 42104017

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 864 5
2021A 883 0
2020B 883 7
2020A 897 5
2019B 884 5
2019A 852 2
2018B 830 0
2018A 830 10
Παλαιότερα -