ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 52209 | Fide: 42104017 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 872 0
2023B 872 0
2023Α 872 0
2022B 872 1
2022A 882 1
2021B 864 5
2021A 883 0
2020B 883 7
2020A 897 5
2019B 884 5
2019A 852 2
2018B 830 0
2018A 830 10
Παλαιότερα -