ΚΟΛΙΑΣ ΕΥΕΛΠΙΣ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 52216, Fide: 42105811

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 851 4
2021A 830 0
2020B 830 7
2020A 823 1
2019B 830 11
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -