ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 52233, Fide: 42107660

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -