ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 52233 | Fide: 42107660 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1053 0
2023Α 1053 0
2022B 1053 1
2022A 1056 8
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -