ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 52242, Fide: 42111714

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -