ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 52254 | Fide: 42109779 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 2
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι