ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 52254, Fide: 42109779

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 2
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι