ΠΕΠΟΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/1994, ΕΣΟ: 52282, Fide: 42109361

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1048 0
2020B 1048 0
2020A 1048 4
2019B 1054 12
2019A 1008 33
2018B 1050 30
2018A - 0
Παλαιότερα -