ΠΕΠΟΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/1994, ΕΣΟ: 52282 | Fide: 42109361 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1065 0
2023B 1065 17
2023Α 1174 16
2022B 1005 6
2022A 1048 0
2021B 1048 0
2021A 1048 0
2020B 1048 0
2020A 1048 4
2019B 1054 12
2019A 1008 33
2018B 1050 30
2018A - 0
Παλαιότερα -