ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 52284 | Fide: 42109353

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -